Her er vores 10 værdier, som vi har til fælles med Vineyard-kirker over hele verden:

 

 

Bibelen

Vi tror på, at Bibelen fortæller Guds store historie med menneskene. Om hvem Gud er, om hvem vi er som mennesker og om hvad vi er skabt til. I mødet med Bibelen kan vi derfor også møde Jesus selv, som siger, at Han er vejen, sandheden og livet.

 

Tilbedelse

Vi tror på, at vi som mennesker er skabt til at tilbede Jesus med alt, hvad vi er. Det vil sige at komme til Ham gennemsigtige og ærlige med vores hjerter og spejle den kærlighed tilbage, som vi modtager fra Gud. Derfor er det vores højeste prioritet. Vi bruger meget tid på tilbedelse i form af sang og musik i fællesskab, men det at tilbede er også en livsstil, som vi ønsker, må gennemsyre hele vores liv.

 

Netværksgrupper

Vi tror på, at vi som mennesker er blevet skabt til fællesskab. I netværksgrupperne kan vi møde hinanden med Guds kærlighed, dele liv og tro med hinanden og opleve at blive inspirerede, helbredte og udfordrede.

 

Åndelige gaver

Vi tror, at alle mennesker, der har taget imod Jesus i deres liv, har fået forskellige gaver af Helligånden til opmuntring og opbyggelse for sig selv og andre. De gaver og evner ønsker vi sammen at udforske og bruge til opbyggelse for fællesskabet.

 

Træning

Vi tror, at alle mennesker er skabt unikt i Guds billede og hver især er kaldede til at give Jesu kærlighed videre med de evner og ressourcer, vi har fået givet. Derfor er det vigtigt for os at investere i at udruste, udvikle og opmuntre hinanden i vores individuelle kald og evner.

 

Tegn og undere

Vi tror på, at vi som troende er kaldede til at gå i Jesu fodspor og derfor er det at bede for helbredelse for syge og brudte mennesker og se Guds indgriben i svære situationer en naturlig del af vores fællesskab.

 

Tjene brudte mennesker

Vi tror på, at mennesker i svære livssituationer med store behov har en helt særlig plads i Guds hjerte. Mange mennesker er fanget i situationer af ensomhed, afhængighed, fattigdom, kriminalitet, stress osv. Vi ønsker at være en kirke, der viser Guds kærlighed på en praktisk måde, hvor vi kan.

 

Evangelisation

Vi tror på, at alle mennesker er skabt til at leve i den kærlighed, frihed og glæde, som Jesus giver os. Derfor er det at fortælle andre om, hvad Jesus gør i vores liv, en helt naturlig del af at leve i fællesskab med Ham.

 

Tværkirkelighed

Vi tror på, at alle kristne kirker en del af Jesu legeme, som er til for at udleve hans mission og kærlighed til verden. Derfor ønsker vi i ord og handling at elske, respektere, samarbejde og relatere til andre kirker.

 

Kirkeplantning og mission

Vi tror, at den lokale kirke er verdens håb. Derfor har vi en vision om at se mange flere kirker blive plantet og ønsker at støtte, opmuntre og træne ledere til at rejse ud som kirkeplantere.