Ønsker du at vokse i din relation til Jesus?

Længes du efter, at Guds hjerte får større indvirkning på din dagligdag?

Så vil vi opmuntre dig til at finde en medvandrer. Som medvandrere kan vi holde hinanden oppe på det, vi hver især ønsker at udfordres til at vokse i.

Hvordan:

Spørg 1-2 personer, du har tillid til, om de har lyst til at forpligte sig til at være medvandrere i f.x. 1 år

Hvornår:

Aftal hvor ofte og hvor længe, det kan passe jer at mødes (fx 1 time hver uge eller måned, evt online).

Hvad:

Aftal hvad I hver især ønsker at den anden/de andre spørger ind til, når I mødes. På bagsiden af kortet kan du se nogle forslag.

Eksempler på spørgsmål, medvandrere kan aftale at stille hinanden:

  • Har jeg ladet Jesus tale til mig gennem Bibelen i min hverdag?
  • Hvordan har jeg responderet på det, Jesus har mindet mig om?
  • Har jeg delt mine tanker og bekymringer med Gud i bøn?
  • Har jeg praktiseret glæde og taknemmelighed? Hvornår er det svært for mig?
  • Har jeg praktiseret tilgivelse? Hvor/hvornår er det svært for mig?
  • Har jeg vist kærlighed i praksis til mennesker, Jesus har sat på min vej?
  • Hvordan har min balance mellem hvile og arbejde været?
  • Hvordan har jeg brugt mine ord? Har jeg opmuntret andre?
  • Har jeg æret Jesus i måden, jeg bruger mine penge på?
  • Har jeg æret Jesus i måden, jeg behandler min krop på?

Eller lige de spørgsmål, du oplever på din personlige vandring med Jesus.

Slut af med at bede for hinanden og minde hinanden om Guds dybe kærlighed og nåde til os hver især.

Husk at fordømmelse og pres aldrig er fra Gud. Det gælder ikke om at præstere en relation til Gud. Det kan ikke lade sig gøre. Medvandrere er ment som en hjælp til at holde vores fokus fast på Guds invitation til liv og glæde i overflod fra Ham.