24. januar 2023: Opfølgning på lederdøgn og vigtige datoer (English below)

Tak for en super hyggelig Lederdøgn aften i fredags til alle jer, der var med!

Hvis du gik glip af aftenen, så kan du se videoen herunder, hvor vi deler vores tanker med jer om discipelskab og de nye DiscipelGrupper mm. Slides er tilgængelige her.

Der er også et par vigtige datoer for foråret her:

January 24th 2023: Follow-up on Leaders’ days and important dates

Thank you for a great evening Friday to all those of you who were there!

If you weren’t there then please check out the information on Discipleship Groups posted on Facebook!

Also, here are a few important dates for the spring:

.

.

18. Januar 2023: Vigtig info om Lederdøgn mm. (English below)

Kære ledere, vi glæder os rigtig meget til Lederdøgn her i den kommende weekend, hvor det primære formål er at fortælle jer om, hvad vi har arbejdet med i lederteamet og staben i det sidste år, og hvad vi har af spændende planer for den kommende tid bl.a. med de nye DiscipelGrupper, som vi gerne vil præsentere for jer. Vi har glædet os rigtig meget til at dele vores tanker og planer med jer!

Desværre er der meget få af af jer ledere, som har mulighed for at komme på lørdag, hvor vi havde planlagt, at det skulle foregå. Flere er forhindret med arbejde o.lign., og jeg kan også forstå, at der er flere, der ikke havde fået datoen i kalenderen i god tid, og jeg er derfor rigtig ked af, hvis vi ikke har kommunikeret datoen godt nok!

Der er lidt flere, der kan være med fredag aften, så derfor gør vi det, at vi holder Lederdøgn fredag aften men DROPPER lørdag. Programmet fredag aften bliver ca. sådan her:

17.00 Velkomstdrinks
17.30 Festmiddag
18.45 Vision for discipelskab og DiscipelGrupper mm.
20.00 Lovsang og bøn for hinanden
21.00 Fri hygge

Hvis du ikke er tilmeldt fredag aften, så tag fat i Marie eller mig, så kan du stadig nå det!

For de af jer, som heller ikke har mulighed for at være med fredag, vil vi optage vores oplæg til jer på video, og vi håber meget, at I har lyst til at se til det efterfølgende. Det er nogle vigtige tanker, vi har gjort os for Odense Vineyards fremtid, som vi håber, at I vil være begejstrede for sammen med os!

Vi ses på fredag kl. 17!

Mange kærlige hilsener,
Thomas og Lederteamet

.

.

January 18th: Important info about Leaders’ Days and more

Dear leaders! We’re really excited about our Leaders’ Days this upcoming weekend where our primary purpose is to tell you all about what we’ve been working on in the leadership team and staff during the past year, and what exciting plans we have for the coming time including our new “Discipleship Groups” that we want introduce to you. We have really been looking forward to sharing our thoughts and plans with you!

Unfortunately, it is only a few of you leaders that are able to join us on Saturday when we had planned for this to happen. Several of you are busy with e.g. work and I have also realized that several of you didn’t have the dates in your calendars. I’m really sorry if we haven’t communicated well enough about these dates!

A few more leaders are able to join Friday night so for that reason, we will hold Leaders’ Days Friday night but will SKIP Saturday.
The program for Friday night will look something like this:

17.00 Welcome drinks
17.30 Dinner party
18.45 Vision for discipleship and Discipleship Groups and more
20.00 Worship and prayer for each other
21.00 Free hygge

If you are not signed up for Friday night please contact Marie or me and you can still join.

For those of you who are also not able to join us Friday, we will record our presentation on video and we really hope you will take the time to watch it afterward. We have planned to share some things that are really important for Odense Vineyard’s future and we hope that you’ll be excited about it together with us!

See you Friday at 17.00!

Much love,
Thomas and the leadership team