NEXT STEP er for dig, som har lyst til at tage det næste skridt i din tro på Jesus og i dit åndelige liv. Jesus inviterer os ikke bare til at tro på ham, men til at vokse i vores tro så “vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds Søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus.” (Ef. 4,19).

Derfor vil vi gerne invitere dig til at være med i NEXT STEP, som er en mulighed for at sætte skub i din åndelige udvikling og lade dit liv forme og forvandle af Jesus. Hvis du er med i NEXT STEP, vil du både vokse i din relation med Gud og du vil komme dybere i relationen med andre troende. Sidst men ikke mindst vil du blive udfordret til, hvordan du kan være med til at tjene Jesus med dine gaver både i og udenfor kirken.

Next Step Aftener

Som en del af NEXT STEP holder vi 3 aftener på Grønløkkevej med spisning, lovsang, undervisning, forbøn og hygge. De tre aftener bliver 14. marts, 2. maj og 13. juni. Udover de tre aftener kommer det meste af undervisningen til at foregå i netværksgrupperne og en lille smule ved selvstudie hjemme.

Hvordan kan jeg være med?

Hvis du gerne vil vokse i din tro, kræver det mere end bare gode intentioner og gode input. Det kræver også en grad af forpligtelse og priotering, hvis det at gå i kirke og tro på Jesus skal forandre dit liv. Derfor vil vi gerne udfordre dig til følgende som en del af NEXT STEP: (1) At komme fast i en netværksgruppe, (2) At komme regelmæssigt til gudstjenesterne i Odense Vineyard, (3) At være med til at støtte OV økonomisk og (4) At være med til at tjene på et team ca. 1 gang pr. måned.

Hvis du gerne vil være med i NEXT STEP, så udfyld flyeren, som du finder i kirken, eller også kan du bare sende en e-mail til odense@vineyard.dk